Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

a.s.r. Kortlopende Reisverzekering

Deze cursus 'Kortlopende Reisverzekering' behandelt het doel en de dekkingen van deze verzekering en hoe we premie berekenen en schade behandelen. Oefenvragen helpen jou je kennis te toetsen. Na succesvolle afronding van deze module ontvang je een persoonlijk kenniscertificaat.

In deze module maak je kennis met:

  • het doel van de verzekering
  • de verschillende dekkingen
  • premieberekening
  • schadebehandeling

Heb je achteraf nog vragen, laat het ons weten. Jouw feedback om verder te verbeteren, horen wij graag.

Veel succes!

Clock 25 minuten
Certificate Bij minimaal 70 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-12-2024

Login / Inschrijven