Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

a.s.r. Nieuwe wetgeving en overige verzekeringen

Deze cursus 'Nieuwe wetgeving en Overige Verzekeringen' behandelt het doel en de dekkingen van deze verzekeringen en hoe we premie berekenen en schade behandelen. Daarnaast besteden we aandacht aan veranderde wetgeving sinds 1 oktober 2018.

Oefenvragen helpen jou je kennis te toetsen. Maak de eindtoets als je genoeg kennis hebt. Na succesvolle afronding van deze module ontvang je een persoonlijk kenniscertificaat.

Succes!

(De foto’s in de training zijn beschikbaar gesteld door Sunny Cars, Saskia van den Heuvel en Willem Holle)

Clock 25 minuten
Certificate Bij minimaal 70 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-12-2024

Login / Inschrijven